Wikken en wegen: de betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen

Er is veel bekend over verhoogde risico’s van obesitas en afwijkende gewichtstoename op ongewenste uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Er zijn echter weinig wetenschappelijk onderbouwde… Jaarindex | 7 februari 2019

Inleiden van de bevalling met een Foley-katheter of orale misoprostol bij à terme vrouwen: PROBAATII-studie

Tweeëntwintig procent van alle bevallingen werd ingeleid in Nederland in 2007. Een recent Nederlands onderzoek toonde een breed scala van methoden die worden gebruikt voor de… Jaarindex | 7 februari 2019

Optimalisering Eerstelijns verloskunde; de weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS-AVM (Verloskundig Casusregistratie Systeem Academie Verloskunde Maastricht)

Verloskundigen uit de eerste lijn signaleren twee knelpunten in hun zorgverlening en verwijsbeleid. Ten eerste is er momenteel veel onduidelijkheid over het ‘normale’ verloop van de… Jaarindex | 28 maart 2017

Perceptie meten van sociale ondersteuning bij de baring

Women’s perceptions of social support during labour: Development, reliability and validity of the Birth Companion Support Questionnaire. Dunne CL, Dip G, Fraser J et al.… Berichten | 13 oktober 2014

Proefschrift: Effecten van bevalling op de bekkenbodemspier

Kim van Delft, 25 februari 2014, Radboud Universiteit Nijmegen, Levator ani muscle avulsion following childbirth. Directe link naar de volledige versie van het artikel op Kennispoort Verloskunde LET… Berichten | 27 maart 2014

Klysma’s bij begin van de baring zijn onnodig

Reveiz L, Gaitán HG, Cuervo LG. Enemas during labour. Cochrane Database Syst Rev 2013;7. DOI:10.1002/14651858.CD000330.pub4 Directe link naar de samenvatting  van het artikel Lange tijd was het routine… Berichten | 3 februari 2014

Veel manieren om tevredenheid over intrapartum zorg te meten

Sawyer A, Ayers S, Abbott J et al. Measures of satisfaction with care during labour and birth: a comparative review. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:108. DOI:10.1186/1471-2393-13-108 … Berichten | 30 augustus 2013

Hoe ervaren mannen de baring?

Schytt E, Bergström M. First-time fathers’ expectations and experiences of childbirth in relation to age. Midwifery 2013 DOI:10.1016/j.midw.2013.01.015 Directe link naar de samenvatting van het… Berichten | 2 juli 2013

Bevallen zonder angst is een uitdaging

Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG 2012;119:1238–1246 Directe… Berichten | 11 oktober 2012

The role of primary care midwives in the Netherlands

Het proefschrift behandelt drie thema’s binnen de zorgverlening door eerstelijns verloskundigen. Het eerste is de normale zwangerschap en baring: wat is een normale zwangerschap? Het… Promotie | 9 september 2011