Kwaliteitsbeoordeling van derde trimester biometrie in de IUGR Risk Selection Study (IRIS)

Foetale groeirestrictie is een van de belangrijkste risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echoscopische biometrie is een belangrijk instrument om foetale groei te monitoren. Hoewel… Samenvatting | 1 maart 2021

Proefschrift: Virtual embryoscopy

In dit proefschrift worden de opmerkelijke mogelijkheden beschreven van de Barco I-Space. Dit is een innovatieve beeldvormende techniek voor het driedimensionaal (3D) bestuderen van normale… Berichten | 29 juni 2009

Zijn de in Nederland gebruikte echografische groeicurven bruikbaar en vergelijkbaar en correct?

Een van de belangrijkste terreinen waarop echoscopisch onderzoek bijdraagt aan de prenatale zorg is bij de controle op de foetale groei door middel van biometrie:… Samenvatting | 1 april 2007