Geboorte uitkomsten en plaats van bevalling in hoge inkomenslanden

In deze literatuurstudie is gekeken naar de relatie tussen geplande plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum of ziekenhuis) en geboorte uitkomsten van gezonde vrouwen in… Samenvatting | 18 februari 2019

Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam, programma Klaar voor een Kind: De effecten van geboortecentrum Sophia in Rotterdam op perinatale uitkomsten en geboortezorg

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. In Rotterdam werd op grond van de cijfers… Jaarindex | 28 maart 2017

De opkomst van geboortecentra en hun rol in de zorg

ACHTERGROND Thuis bevallen is in Nederland altijd de gewoonste zaak van de wereld geweest. Pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw konden vrouwen… Samenvatting | 20 juni 2013

Geboortecentrum Onderzoek van start

Geboortecentra zijn ‘in’. De animo voor thuisbevallen is de laatste jaren teruggelopen, maar dat wil niet zeggen dat vrouwen massaal in het ziekenhuis willen bevallen.… Samenvatting | 1 mei 2013

Bevallingen door verloskundigen in China

Cheung NF, Mander R, Wang X et al. Clinical outcomes of the first midwife-led normal birth unit in China: a retrospective cohort study. Midwifery 2011;Epub;PMID:21236528… Berichten | 9 juni 2011

Geboortecentrum versus thuisbevalling

Dahlen H, Jackson M, Schmied V et al. Birth centres and the national maternity services review: Response to consumer demand or compromise? Women and Birth… Berichten | 5 mei 2011

Even aandacht voor… het bevalcentrum

Weet u het? Mij is nog steeds niet duidelijk wat DE filosofie achter het beval -centrum is. Waarom zou dit moeten, nodig zijn, nuttig zijn?… Samenvatting | 1 juli 2010

Are you satisfied?

De verloskundigen in Amsterdam-West inzicht geven in de door henzelf belangrijk gevonden factoren, zodat hun eigen behoeften zo mogelijk meegenomen kunnen worden in de reorganisatie… Scriptie | 2 juni 2006

Bevalcentrum Amsterdam Zuid/West

Hoe staan zwangere vrouwen tegenover de komst van een eerstelijns bevalcentrum in Amsterdam Zuid/West? Welke factoren zijn van invloed op de keuze van de plaats… Scriptie | 2 juni 2006