Leidt gecentraliseerde foetale monitoring tot andere zorg voor moeder en kind?

Cardiotocografie (CTG) is een gebruikelijke manier van foetale bewaking tijdens de baring in de tweede lijn. Steeds vaker vindt monitoring van CTG plaats op een… Samenvatting | 6 september 2021

Heeft continue CTG-monitoring tijdens baring meerwaarde?

Continue CTG-monitoring wordt in de klinische setting vaak routinematig toegepast, terwijl de sensitiviteit en specificiteit ervan zeer beperkt zijn. Deze systematic review door Cochrane is… Samenvatting | 19 april 2017