De impact van verwijzen

Tijdens zwangerschap en geboorte komen cliënten regelmatig in aanraking met verwijzing naar andere zorgverleners. Verwijzingen kunnen leiden tot ontevredenheid met zorg. Deze Nederlandse kwalitatieve studie… Samenvatting | 27 november 2017

Geknipt of verknipt

Een episiotomie is de meest frequent toegepaste operatieve ingreep tijdens de baring. Door het inknippen van het perineum ontstaat meer ruimte om het voorliggend foetale… Scriptie | 1 februari 2010

Kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland door de ogen van vrouwen

Kwaliteit metenAls je een verloskundig systeem ambieert waarbij de cliënte centraal staat, ontkom je er niet aan om die cliënte haar voorkeuren, ervaringen en tevredenheid… Samenvatting | 1 december 2009

‘Er is veel nieuws onder de zon’

Op 26 maart j.l vond in het MECC te Maastricht het negende symposium Prenatale Diagnostiek plaats. De titel van deze dag verwoordt de vele nieuwe… Samenvatting | 24 april 2009

Goede voorbereiding is het halve werk

Het doel van deze literatuurstudie was het in kaart brengen van de verwachtingen en ervaringen van zwangeren van de baring. De onderzoeksvraag was: ‘Welke verwachtingen… Scriptie | 19 februari 2009

Verkeerde routine

  De enige echte reden voor een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is de mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking. Alle andere ‘voordelen’ van deze echo zijn nonsens.  De… Samenvatting | 20 oktober 2008

Morele kwesties agenderen zonder te moraliseren

Begin dit jaar publiceerde Medisch Contact een artikel van Susanne de Kort waarin zij haar ervaringen beschrijft met de 20 weken echo tijdens haar twee… Samenvatting | 20 oktober 2008

De ervaring van de lacterende vrouw: Het verschil tussen eerstelijns en tweedelijns uitvoering van het borstvoedingsbeleid.

Vanuit het VSV(Verloskundig Samenwerking Verband) is uit een klacht naar voren gekomen dat lacterende kraamvrouwen problemen ervaren wegens de verschillen in het gevoerde borstvoedingsbeleid tussen… Scriptie | 18 april 2008

Verkennend onderzoek naar de relatie tussen borstvoedingsduur en mate van tevredenheid

Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen borstvoedingsduur en tevredenheid. Het doel is inzicht te krijgen in de voornemens en uitvoering van vrouwen wat borstvoeding… Scriptie | 18 april 2008

Less is more

To examine women’s views about their received midwifery care in the Dutch primary care setting and to compare findings between various sized practices. Scriptie | 14 november 2007