Vooroordelen van gynaecologen en verloskundigen staan betere geboortezorg in de weg

Gynaecologen en verloskundigen staan allebei voor betere zorg. Toch bestaat de overtuiging dat gynaecologen en verloskundigen tegengestelde ideeën hebben over hoe de zorg verbeterd moet… Samenvatting | 29 januari 2019

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018