Late neonatal neurological outcome in infants with prenatally diagnosed duct dependent CHD and its relation with fetal and neonatal cerebral perfusion; ‘PANCAKE study’

Kinderen geboren met een congenitale hartafwijking (CHD), groeien vaak op met een neurologische ontwikkelingsachterstand en daardoor mogelijk een verminderde kwaliteit van leven. Er is steeds meer… Jaarindex | 28 maart 2017

De identificatie van nieuwe markers voor vroeggeboorte gebaseerd op onderzoek bij Zwangere vrouwen met Aangeboren HARtAfwijkingen: ZAHARA 3

De prevalentie van vroeggeboorte is verhoogd bij zwangere vrouwen met een congenitale hartaandoening. De gemiddelde prevalentie is 16%, met excessen tot 30% in geval van een… Jaarindex | 28 maart 2017

PRELHUDE – PREterm Labour, Heart- and vascUlar Defects

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Recent is duidelijk geworden dat maternale cardiovasculaire pathologie een risicofactor voor vroeggeboorte kan zijn. Bij onderzoek… Jaarindex | 28 maart 2017