Continue begeleiding tijdens de baring, de COOL-studie (COntinous suppOrt during Labor)

In 2011 heeft de KNOV een pilot continue begeleiding uitgevoerd onder 125 barenden verdeeld over vijf verloskundigenpraktijken. Tijdens de pilot hebben verloskundigen gewerkt volgens de ‘Handreiking… Jaarindex | 28 maart 2017