Multifactorieel voorspellend model voor vroeggeboorte presteert goed

Diagnostiek van vroeggeboorte is moeilijk en leidt tot (kostbare en potentieel schadelijke) overbehandeling. Verbeterde diagnostiek kan leiden tot optimalisering van beleidsbeslissingen. Uit eerdere studies blijkt… Samenvatting | 25 januari 2022

Screening op baarmoederhalskanker: vrouw-kind paradox

Screening op baarmoederhalskanker kent meerdere dilemma’s. Het kan baarmoederhalskanker voorkomen, maar (mede door preventieve behandelingen als lisexcisies) slechtere obstetrische uitkomsten met zich meebrengen. Internationaal is… Samenvatting | 26 maart 2018

De (kosten) effectiviteit van een online interventie (MamaKits) voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten

Depressieve- en angstklachten tijdens de zwangerschap zijn een probleem voor de vrouw en haar kind waaronder een verhoogde kans op postpartum depressie, niet starten met borstvoeding,… Jaarindex | 28 maart 2017

Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap: een pragmatische multicenter RCT

Ongeveer twee procent van de zwangere vrouwen gebruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap vanwege depressieve klachten. Dat zijn ongeveer 4.000 vrouwen per jaar. De gevolgen hiervan voor… Jaarindex | 28 maart 2017

Screening hiv, HB en syfilis effectief

Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie. Op de Coul E, van Weert… Berichten | 1 maart 2011

Proefschrift: Hypitat-1 nu echt afgerond

Iedere promovendus droomt van spraakmakende onderzoeksuitkomsten, maar voor slechts weinigen wordt dit bewaarheid. Management of gestational hypertension and mild pre-eclampsia at term Corine Koopmans 12… Berichten | 3 februari 2011

PreCare studie: studieprotocol van lopend onderzoek

Zwangeren met pre-eclampsie en/of HELLP (Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets) in de vorige zwangerschap hebben een herhalingsrisico: 0-31% op pre-eclampsie en 3-7% op HELLP. Delahaije… Berichten | 10 januari 2011

Nieuwe WHO-richtlijnen voor de behandeling en preventie van HIV

<p>Eind 2009 heeft de WHO nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling en preventie van HIV, ook specifiek voor moeder-kind transmissie van HIV en zuigelingvoeding bij… Berichten | 30 juni 2010

Proefschrift: STAN biedt betere bewaking van de ongeboren baby

Het Verloskundig Consortium heeft weer een multicenter studie afgerond, ditmaal de STAN-trial die werd geleid vanuit het UMC Utrecht. Arts-onderzoeker Michelle Westerhuis is 7 januari… Berichten | 4 februari 2010

Toch liever twee

Wereldwijd bestaat er consensus dat bij IVF een tweelingzwangerschap vermeden moet worden omdat er minder goede zwangerschapsuitkomsten zouden zijn. Gleicher onderzocht door middel van een… Berichten | 28 september 2009