Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Uit het eerste gedeelte van de studie kwam naar voren dat er een groot verschil is in aantal interventies (kunstverlossingen en sectio’s) tussen bevallingen die low-risk… Jaarindex | 7 februari 2019

Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Uit het eerste gedeelte van de studie kwam naar voren dat er een groot verschil is in aantal interventies (kunstverlossingen en sectio’s) tussen bevallingen die low-risk… Jaarindex | 28 maart 2017

BIG CHANGE (BOS supported implementation of guidelines on clinical hypertension and its management in gestation)

Pregnancy induced hypertension (PIH) is een veelvoorkomende complicatie in de zwangerschap. 17% van alle zwangerschappen in de 2e en 3e lijn wordt door deze aandoening gecompliceerd… Jaarindex | 28 maart 2017