Bekende verloskundige lijkt geboorte-ervaringen van vrouwen met baringsangst te verbeteren

In Zweden krijgen vrouwen met baringsangst begeleiding die meestal bestaat uit 2-3 gesprekken voor de bevalling met de klinisch verloskundige, maar natale zorg van een… Samenvatting | 8 november 2019

Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening… Jaarindex | 7 februari 2019

Angst voor de bevalling: een bekende verloskundige bij de bevalling zou kunnen helpen

Vrouwen waarderen het als ze een bekende verloskundige bij hun bevalling hebben. In Zweden wordt de prenatale en postnatale zorg door de verloskundige in de… Samenvatting | 10 januari 2019

Prenatale screening is er niet voor iedereen

Zwangere vrouwen met een niet-Nederlandse etniciteit en beperkte taalvaardigheden maken mogelijk minder gebruik van prenatale screening. In deze Nederlandse prospectieve studie (2008 – 2010) werd… Samenvatting | 2 februari 2018

Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening… Jaarindex | 12 juni 2017

Counseling by midwives about prenatal tests for congenital abnormalities; tailoring to future parents needs

Counseling voor prenatale testen op congenitale afwijkingen maakt sinds enkele jaren onderdeel uit van de verloskundige begeleiding van aanstaande ouders. De rol van counselor vraagt van… Jaarindex | 28 maart 2017

Niet-invasieve prenatale test: gevolgen voor de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het prenatale screeningsbeleid (De ESPRIT-studie)

De opkomst van de niet-invasief prenataal teste (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van… Jaarindex | 28 maart 2017

Risicoperceptie van medicatie onder huisartsen en gynaecologen

Het inschatten van het risico op foetale afwijkingen bij medicatiegebruik is moeilijk. De perceptie van dit risico van artsen heeft grote invloed op de manier… Berichten | 6 februari 2017

Zwangere vrouwen geven 35 rechtvaardigingen om door te roken

Het besef dat roken ongezond is voor de baby veroorzaakt stress bij doorrokende zwangere vrouwen. Ze ervaren cognitieve dissonantie door de tegenstelling in de beleving… Berichten | 9 juni 2016