VeCaS-populatie grotendeels vergelijkbaar met eerstelijnsgeboortezorg-populatie in Nederland

Onderzoek in de geboortezorg vindt vaak plaats in gemengd risico of hoog risico populaties. Dit beperkt de generaliseerbaarheid. Daarom richt VeCaS zich specifiek op de… Samenvatting | 10 december 2020

Dataverzameling IRIS-studie start in maart. De beste stuurlui spreken dezelfde taal!

Een scenario: een zwangere wordt naar het ziekenhuis verwezen omdat de eerstelijnsverloskundige bezorgd is over de groei van haar ongeboren kind. De verloskundige heeft haar… Samenvatting | 1 maart 2014