The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de eerste… Jaarindex | 28 maart 2017

Training Obstetrische Spoed Teams Interventie-studie (TOSTI)

Medische fouten zijn een belangrijke bron van gezondheidsschade. Training in hoe te handelen in spoedeisende situaties gebeurt doorgaans op individuele basis, maar in de praktijk wordt… Jaarindex | 28 maart 2017

Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) viert tienjarig jubileum met symposium en openbare les Hanneke Torij

Op 30 maart aanstaande viert de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)  haar tienjarig bestaan met een symposium. U bent van harte uitgenodigd om deze dag in Rotterdam… Berichten | 13 februari 2017