Ervaringen van Australische vrouwen over besluitvorming bij inleiding van de baring

Wereldwijd neemt in met name hoge-inkomenslanden het percentage inleidingen toe. De richtlijnen over inleiden en de sterkte van de onderliggende evidence verschillen aanzienlijk per indicatie,… Samenvatting | 21 september 2020

Ervaringen van vrouwen met de (na-)geboorte (van de placenta)

Eerder onderzoek naar de geboorte van de placenta richtte zich op een vergelijking van de uitkomsten van actief en afwachtend fysiologisch beleid. Dit Australische kwalitatieve… Samenvatting | 21 juni 2019

Vrouwen ervaren bij inleiding een kloof tussen behoeften en realiteit

Wereldwijd stijgt het aantal inleidingen van de baring. Daarom onderzocht deze systematische review van kwalitatieve studies hoe vrouwen een inleiding van de baring ervaren. De… Samenvatting | 28 januari 2019