SGA en perinatale sterfte bij aterme kinderen: resultaten uit de landelijke perinatale audit

Een kwart van de aterme perinatale sterfte betreft SGA (<p10) kinderen. Slechts een kwart van deze kinderen wordt tijdens de zwangerschap opgespoord. Bij de niet… Samenvatting | 1 april 2014

Foetale groeivertraging: Ontwikkelingen, debat en opwaaiend stof. Congresverslag

“Een eenduidige definitie van foetale groeivertraging brengt een multidisciplinaire aanpak dichterbij”. Dit én de nieuwe KNOVrichtlijn waren het uitgangspunt van een congres dat SCEM op… Samenvatting | 1 april 2014

Wat komt er uit de PAN?

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. NTOG en het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV)… Samenvatting | 1 juni 2013

Een bijzondere oorzaak van een groeivertraagde foetus: pemphigoïd ofwel herpes gestationis

Tijdens de zwangerschap kunnen verschillende huidveranderingen en/of -afwijkingen ontstaan zoals hyperpigmentatie (linea nigra), non-pitting oedeem, striae en pruritus. Pruritus tijdens de zwangerschap kan fysiologisch zijn.… Samenvatting | 1 oktober 2012

Een bekende, maar zeldzame complicatie bij het HELLP-syndroom

Wanneer  een  zwangerschap  gecompliceerd  wordt door het HELLP-syndroom dient men  altijd bedacht te  zijn op de  zeldzame complicaties van het HELLP-syndroom.  In  deze  casus  wordt … Samenvatting | 1 mei 2012

Groeiretardatie: inleiden niet altijd noodzakelijk

Het Verloskundig Consortium heeft in de DIGITAT-studie (the Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term; 2004-2008), gekeken naar vermeende groeiretardatie bij een zwangerschapsduur van 36-41… Berichten | 1 maart 2011

Aspirine: hoe vroeger hoe beter

Eerdere gerandomiseerde onderzoeken lieten tegenstrijdige effecten zien van aspirine op pre-eclampsie. Bujold E, Roberge S, Lacasse Y et al. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth… Berichten | 3 februari 2011

Bedrust in het ziekenhuis. Hoezo rustgevend?

Intra-uteriene groeivertraging (IUGR) wordt gedefinieerd als een groei onder de 10e percen- tiel volgens de curve van Kloosterman en is geassocieerd met een toename van… Samenvatting | 1 december 2009

Nieuwe en herziene NVOG richtlijnen van 2008

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft in 2008 een aantal nieuwe en herziene perinatologische richtlijnen gepubliceerd. Voor klinisch verloskundigen zijn deze richtlijnen… Samenvatting | 24 april 2009