Continu CTG bij laagrisico baringen leidt niet tot minder neonatale sterfte

Continue elektronische foetale monitoring (continu CTG, in dit artikel afgekort als CEFM) is in ziekenhuizen vaak de standaardmethode voor foetale bewaking, ongeacht de risicostatus van… Samenvatting | 10 april 2019

Heeft continue CTG-monitoring tijdens baring meerwaarde?

Continue CTG-monitoring wordt in de klinische setting vaak routinematig toegepast, terwijl de sensitiviteit en specificiteit ervan zeer beperkt zijn. Deze systematic review door Cochrane is… Samenvatting | 19 april 2017