Verband tussen Nederlandse kleinschalige een-op-een-zorg en spontane bevalling

Er is weinig bekend over een-op-een-zorg (caseload verloskunde) in Nederland. Dit definiëren de onderzoekers voor deze Nederlandse studie als: model van continuïteit van zorg onder… Samenvatting | 8 december 2020

De relatie tussen Centering Pregnancy en geboorte-uitkomsten

Centering pregnancy heeft zijn intrede gedaan in de prenatale zorg en wordt positief beoordeeld door zwangere vrouwen. Vanwege het internationaal stijgende sectio percentage en omdat… Samenvatting | 21 april 2017