Aandacht voor vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden in gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming vereist gezondheidsvaardigheden om informatie te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. Deze kwalitatieve Nederlandse studie onderzocht bij vrouwen die varieerden… Samenvatting | 17 mei 2021

Naar een beter begrip van risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie is een actueel onderwerp in de geboortezorg, maar niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Volgens sommigen is risicoselectie een bijzonder kenmerk van de Nederlandse… Samenvatting | 30 november 2020

Gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte

Wereldwijd wordt gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte steeds vaker gerapporteerd. In 2016 startte de Nederlandse cliëntenorganisatie Stichting Geboortebeweging de online-campagne… Samenvatting | 16 november 2020

Reflexieve monitoring van samenwerking in grootste verloskundig consortium in Nederland

Het verbeteren van de samenwerking in de Nederlandse geboortezorg wordt als essentieel gezien om de continuïteit van de zorg te verbeteren en daarmee de veiligheid,… Samenvatting | 12 oktober 2020

Zorgverleners en ouders reflecteren samen op hun goede communicatie en samenwerking

Onderzoek in de geboortezorg richt zich vaak op factoren die goede communicatie en samenwerking belemmeren en betrekt zelden belangrijke belanghebbenden – ouders – als co-onderzoekers.… Samenvatting | 26 mei 2020

Geschikte meetinstrumenten voor respect en autonomie in Nederlandse geboortezorg

Respectvolle zorg en respect voor de autonomie van vrouwen zijn essentiële componenten van hoogwaardige geboortezorg, maar er waren nog geen valide Nederlandse meetinstrumenten voor deze… Samenvatting | 26 maart 2020

Experiences and views of midwives performing antenatal cardiotocography in Dutch primary care: a qualitative study.

Objective: In the current Dutch maternity care system, pregnant women with indication for an antenatal cardiotocography (CTG) to be undertaken need to be referred from… Jaarindex | 7 februari 2019

Behoefte van ouders en zorgverleners aan interprofessionele educatie in gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming (GB) is een essentiële en uitdagende component van hoogwaardige geboortezorg. Daarom wilden de onderzoekers met ouders en zorgverleners een interventie ontwikkelen om GB… Samenvatting | 27 november 2018

Klinische besluitvorming van de eerstelijns verloskundige is complex

De grote variatie in beslissingen van eerstelijnsverloskundigen over verwijzing tijdens de baring doet vermoeden dat hun beslissingen op meer gebaseerd zijn dan alleen de drie… Samenvatting | 23 januari 2018

Weigeren van aanbevolen zorg door moeders vereist reflectie door zorgverleners

Zwangere vrouwen hebben het recht om medische behandeling te weigeren, maar zorgen over de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van moeders en ongeboren kinderen maken… Samenvatting | 17 oktober 2017