Welke impact hebben electieve sectio’s op perinatale uitkomstmaten?

De voordelen van een vaginale baring ten opzichte van een sectio zijn bekend: onder andere een kortere opnameduur van de moeder en contact met het… Samenvatting | 11 oktober 2021