Pinkeltje onderzoek naar ontwikkeling en groei van (matig) prematuren (Engels acroniem: LOLLIPOP)

Kennis over de groei en ontwikkeling van met name matig prematuren ontbreekt vrijwel geheel, terwijl dit de grootste groep te¬†vroeg geboren kinderen betreft. Het Pinkeltje-cohort… Jaarindex | 28 maart 2017