Proefschrift: vrouwen met zwangerschapscomplicaties verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd

In het proefschrift van Karst Heida gaat het over de oorzaken, gevolgen en klinische implicaties van verschillende zwangerschapscomplicaties in relatie tot hart- en vaatziekten. Hart-… Berichten | 8 februari 2017

Proefschrift: Effecten van pre-eclampsie op het moederbrein

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning, Ineke Postma, 2 juli 2014, Rijksuniversiteit Groningen. Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET OP:… Berichten | 10 oktober 2014

Cardiovascular risk at intermediate term in women after hypertensive pregnancy diseases

Het was al bekend dat vrouwen die tijdens een zwangerschap een hoge bloeddruk hadden of een zwangerschapsvergiftiging kregen, later meer risico lopen op hart- en… Promotie | 10 september 2014

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning

Hoewel zwangerschapsvergiftiging altijd werd gezien als een voorbijgaande aandoening bij zwangere vrouwen, ervaren sommige vrouwen nog jaren na een zwangerschapsvergiftiging vergeetachtigheid, concentratieproblemen en angstige en… Promotie | 2 juli 2014

Cardiovasular Assessment after Hypertensive Pregnancy Disorders

Vrouwen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten als gevolg van een te hoge bloeddruk tijdens de laatste weken van… Promotie | 28 mei 2014

The origin of congenital heart defects and the epigenetic programming of the healthy child

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de HAVEN-studie (Hart Afwijkingen, Vasculaire status, Erfelijkheid en Nutriënten). Dit is een case-controle familie studie waarvan de… Promotie | 10 oktober 2013

Pregnancy and outcome in women with congenital heart disease

Ali Balci, cardioloog in opleiding, onderzocht hoe zwangerschapscomplicaties bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking beter voorspeld kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat het risico… Promotie | 5 september 2012