Implementatiestudie CenteringPregnancy

Het huidige Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met tien tot vijftien individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een lage SES. Door leefstijl, sociale en individuele problemen… Jaarindex | 28 maart 2017

Acute verloskundige zorg betaalbaar voor de Nederlandse ziekenhuizen?

De relatief hoge perinatale sterfte in Nederland is de laatste jaren een ‘hot item’. Via verschillende wegen wordt geprobeerd deze sterfte terug te dringen, onder… Samenvatting | 1 februari 2013

Bedenkingen obstetrici bij sectio caesarea op verzoek zonder medische indicatie

Fuglenes D, Oian P, Gyrd-Hansen D. Norwegian obstetricians' opinions about cesarean section on maternal request: should women pay themselves? Acta Obstet Gynaecol Scand. 2010;89:1582-1588 Directe… Berichten | 5 mei 2011

Proefschrift: Acupunctuur blijft gevoelig punt

Wetenschappelijke studies die het effect van alternatieve geneeswijzen proberen aan te tonen kunnen op een kritische ontvangst rekenen. The Contribution of acupuncture and moxibustion to… Berichten | 1 maart 2011

Voorwoord nieuwsbrief oktober

Eindelijk weten we het: de komende twee jaar is er 62 miljoen beschikbaar om de perinatale sterfte terug te dringen. Eindelijk weten we het: de… Berichten | 6 oktober 2010

Proefschrift: Slaagkansen en kosten van IVF in Nederland

Op dit moment is 1 op de 39 kinderen in Nederland een IVF of ICSI kind. De stijgende behoefte aan IVF en ICSI is een… Berichten | 30 juni 2010

Voordelen van borstvoeding of nadelen van flesvoeding?

Het wordt aanbevolen om baby’s de eerste 6 maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding te geven. Echter, in de meeste studies over zuigelingenvoeding wordt flesvoeding… Berichten | 30 juni 2010