Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2016 en 2017

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 7 februari 2019

Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands

In 2014 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) validatiecriteria opgesteld voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv en syfilis. In deze studie evalueren we… Jaarindex | 7 februari 2019

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2015

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 28 maart 2017

Goede resultaten in de neonatale transmissie van hiv

Veen CA, Kasteren van MEE, Fiedeldeij CA et al. Neonatale uitkomsten van preventie van verticale hiv-besmetting. 15 jaar ervaring in een niet -universitair hiv-centrum. Ned… Berichten | 1 mei 2014

Zwangere asielzoekers hebben extra verloskundige zorg nodig

Van Hanegem N, Solnes Miltenburg A, Zwart JJ et al. Severe acute maternal morbidity in asylum seekers: a two-year nationwide cohort study in the Netherlands.… Berichten | 7 december 2011

Screening hiv, HB en syfilis effectief

Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie. Op de Coul E, van Weert… Berichten | 1 maart 2011

Nieuwe WHO-richtlijnen voor de behandeling en preventie van HIV

<p>Eind 2009 heeft de WHO nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling en preventie van HIV, ook specifiek voor moeder-kind transmissie van HIV en zuigelingvoeding bij… Berichten | 30 juni 2010

Wereldwijde maternale sterfte daalt meer dan gedacht

Volgens schattingen tot nu toe is Millenniumdoel 5 ( 75% reductie van de maternale sterfte wereldwijd in 2015) niet haalbaar. In deze studie komen de… Berichten | 2 juni 2010

HAART, voorkomen van overdracht

Wereldwijd worden een half miljoen kinderen per jaar via hun moeder met HIV geïnfecteerd. In Nederland kunnen we HIV-geïnfecteerde zwangeren effectief opsporen, behandelen en overdracht… Samenvatting | 1 december 2009

Male reproduction and HIV-1 infection

Van Leeuwen onderzocht de invloed van hiv en HAART (verzamelnaam voor combinatieschema’s van antiretrovirale middelen) op de kwaliteit van sperma. Een onderzoek van twee jaar… Promotie | 15 april 2009