Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (NTOG 2015#10)

De diagnose en behandeling van pre-existente hypertensie en complicaties ten gevolge van hypertensie en pre-eclampsie tijdens de zwangerschap (zoals eclampsie en HEllp-syndroom) zijn buiten beschouwing… Samenvatting | 14 februari 2016

Afgeronde studie: Herhalingsrisico van dysmaturiteit

Wat is de incidentie en herhaalkans van dysmaturiteit (geboortegewicht onder de 5e percentiel voor de zwangerschapsduur) in het algemeen? Wat is de invloed van dysmaturiteit… Samenvatting | 1 april 2013

Hypertensieklachten en hun voorspellende waarde

Pre-eclampsie is een multisysteemaandoening die zich kenmerkt door hypertensie en proteïnurie. Wereldwijd is 10-15% van de maternale sterfte direct geassocieerd met pre-eclampsie en eclampsie. De… Samenvatting | 1 september 2012

Omgaan met risicofactoren voor hypertensieve aandoeningen

Zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, eclampsie en het HELLP-syndroom zijn verraderlijke aandoeningen. Zij presenteren zich niet eenduidig en kunnen zich ook snel ontwikkelen. Juist de ernstige vormen gaan… Samenvatting | 1 april 2011

Hoge bloeddruk in de zwangerschap: belangrijke voorspeller voor cardiovasculair risico

Het aantal vrouwen met een cardiovasculaire aandoening neemt toe en al langere tijd zijn cardiovasculaire ziekten de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Naast de bekende risicofactoren… Samenvatting | 1 april 2011

Tijdige opsporing en verwijzing bij hypertensieve aandoeningen

Goede risicoselectie, voorlichting en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de nieuwe KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en postpartumperiode’. Verloskundigen krijgen met deze standaard… Samenvatting | 1 april 2011

Het maternale brein: oorzaken van eclampsie en de langetermijngevolgen

Achtergrond eclampsie en het posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES).De meest gevreesde complicatie bij pre-eclampsie is de betrokkenheid van de hersenen, zoals eclampsie, cerebraal oedeem of… Samenvatting | 1 april 2011

Voorlichtingscampagne Stichting HELLP-syndroom: zwangere vrouw kan zelf alert zijn op symptomen zwangerschapsvergiftiging

In 2007 kregen meer dan 14.000 van de ruim 170.000 zwangere vrouwen te maken met pre-eclampsie (PE, zwangerschapsvergiftiging), eclampsie of het HELLP-syndroom. Daarmee zijn hypertensieve… Samenvatting | 1 februari 2010

Maternale sterfte in Nederland ten gevolge van hypertensie tijdens de zwangerschap

Sinds 1981 rapporteren gynaecologen in Nederlandmaternale sterfte bij de maternale mortaliteit commissie(MMC) van de NVOG. Deze rapportage maakt deel uitvan continue anonieme landelijke registratie en… Samenvatting | 20 februari 2009

De pathofysiologie van het brein bij (pre)eclampsie

Hypertensieve aandoeningen vormen de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Nederland. Vaak is hierbij sprake van onvoldoende behandeling van hypertensie en eclampsie[2]. Beter inzicht in de… Samenvatting | 1 februari 2006