Essentiële voorwaarden voor de implementatie van continuïteit van verloskundig zorgverlener

Continuïteit van zorgverlener draagt bij aan kwaliteit van de geboortezorg en continuïteit van zorgverlener leidt tot goede perinatale uitkomsten en maternale tevredenheid. Toch is implementatie… Samenvatting | 8 maart 2021

Monitoring en evaluatie van het programma Healthy Pregnancy 4 All-2 (HP4All-2): een sluitende aanpak door verloskundige- en jeugd(gezondheid)zorg

De periode voor de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn kritische perioden voor de gezondheid van het kind bij de geboorte én… Jaarindex | 4 februari 2019

Bevalt het in bad? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel rapporteert een inventarisatie van de mogelijkheden voor zwangeren om in bad te bevallen die op dit moment in Nederlandse ziekenhuizen voorhanden zijn en… Overige publicatie | 19 april 2018

TRIDENT-2 studie: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest

In ons land kan elke zwangere die dat wenst kiezen voor prenatale screening naar foetale trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en 13 (patausyndroom), waar… Jaarindex | 25 mei 2017

Implementatiestudie CenteringPregnancy

Het huidige Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met tien tot vijftien individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een lage SES. Door leefstijl, sociale en individuele problemen… Jaarindex | 28 maart 2017

Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

In een eerder ZonMw-project genaamd IMPACT is de perinatale audit geïntroduceerd in Noord Nederland. De halfjaarlijkse perinatale audit is inmiddels ingebed in de praktijk van de… Jaarindex | 28 maart 2017

Monitoring en evaluatie van het programma Healthy Pregnancy 4 All-2 (HP4All-2): een sluitende aanpak door verloskundige- en jeugd(gezondheid)zorg

De periode voor de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn kritische perioden voor de gezondheid van het kind bij de geboorte én… Jaarindex | 28 maart 2017

ACTion in actie. Meet mama mee (NTOG 2016#1)

In dit artikel wordt geillustreerd hoe het VSV Heerenveen de ACTion-methodiek heeft toegepast met een voorbeeld uit de praktijk. Door het ACTion-implementatie-stappenplan te volgen, is… Samenvatting | 14 maart 2016

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Naar een effectievere perinatale audit

Wat ging er goed? Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de perinatale audit vorm te geven. Zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) waren… Samenvatting | 2 september 2014

Een afwachtend beleid bij subfertiele paren met een goede prognose

Samenvatting Voor subfertiele paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit is geen empirische behandeling beschikbaar. De meerwaarde van intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie of invitro-fertilisatie… Samenvatting | 1 april 2014