Geen bewijs voor schadelijke lange termijneffecten van progesteron op ontwikkeling van kinderen

Progesteronmedicatie wordt veel gebruikt in prenatale zorg, er is echter nog weinig bekend over mogelijke lange termijneffecten van progesteron op de ontwikkeling van het kind.… Samenvatting | 31 mei 2021

APOSTEL III follow-up: Long-term effects of nifedipine versus atosiban in previous treatment of threatened preterm labour

Vroeggeboorte is één van de belangrijkste obstetrische complicaties in de westerse wereld en komt voor bij circa 10% van de bevallingen en is de meest voorkomende… Jaarindex | 7 februari 2019

APOSTEL III follow-up: Long-term effects of nifedipine versus atosiban in previous treatment of threatened preterm labour

Vroeggeboorte is één van de belangrijkste obstetrische complicaties in de westerse wereld en komt voor bij circa 10% van de bevallingen. Vroeggeboorte is de meest voorkomende… Jaarindex | 9 juni 2017

Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie www.abcd-studie.nl

Sinds een aantal jaar weten we dat de oorsprong van veel belangrijke gezondheidsproblemen bij kinderen (bijv. ADHD, overgewicht) en volwassenen (bijv. suikerziekte) vaak al in… Jaarindex | 28 maart 2017

Pinkeltje onderzoek naar ontwikkeling en groei van (matig) prematuren (Engels acroniem: LOLLIPOP)

Kennis over de groei en ontwikkeling van met name matig prematuren ontbreekt vrijwel geheel, terwijl dit de grootste groep te vroeg geboren kinderen betreft. Het Pinkeltje-cohort… Jaarindex | 28 maart 2017

De Pinkeltjestudie

In Nederland worden 7-8% van alle kinderen te vroeg geboren. Hiervan is 75-85% geboren tussen de 32 en 37 weken zwangerschapsduur. Lang is gedacht dat… Samenvatting | 1 november 2013

De verborgen wanhoop van vaders

De mentale gezondheid van vaders wordtweinig erkend en besproken, hoewel deze volgens Professor Ben Green, consultant psychiater van de University of Chester andCheadle Royal Hospital’s,… Samenvatting | 1 oktober 2010

PROMISES

Ruim 3 maanden geleden is het PROMISESonderzoek (UMC Groningen) van start gegaan.Hieronder beschrijven de onderzoekers in hetkort de achtergrond en doelstelling van ditonderzoek en hoe… Samenvatting | 1 juli 2010

Lange termijn gevolgen van prenatale blootstelling aan de Ramadan

Op 11 augustus a.s. begint de Ramadan, deislamitische vastenmaand. Van dageraad totzonsondergang wordt dan gevast. Kinderen,zieken, en reizigers hoeven niet te vasten.Dit geldt ook voor… Samenvatting | 1 juli 2010

Ondersteun de relatie bij overmatig huilen

  In twee notities maakt het NIP bezwaar tegen de richtlijn ‘Aanpak excessief huilen van zuigelingen’. Het NIP doet vier aanbevelingen: • Zie af van… Samenvatting | 19 december 2008