Sectio lijkt niet beschermend voor anale incontinentie bij eerder sfincterletsel

Internationale richtlijnen adviseren vrouwen met asymptomatisch sfincterletsel te counselen voor een sectio om de sfincterfunctie te beschermen, het ontbreekt echter aan bewijs. Deze Franse multicenter… Samenvatting | 15 februari 2021

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

Episiotomie bij kunstverlossing hangt samen met minder sfincterletsel vaginale nulliparae

Deze Canadese retrospectieve cohortstudie beschrijft de trend in de toepassing van episiotomieën en de associatie daarvan met obstetrische anale sfincterlaesies (OASI). Recente cijfers lijken te… Samenvatting | 16 maart 2020

Continu CTG bij laagrisico baringen leidt niet tot minder neonatale sterfte

Continue elektronische foetale monitoring (continu CTG, in dit artikel afgekort als CEFM) is in ziekenhuizen vaak de standaardmethode voor foetale bewaking, ongeacht de risicostatus van… Samenvatting | 10 april 2019

Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en… Overige publicatie | 20 september 2018

The Randomised Epidural Analgesia in Term Delivering women trial (TREAT)

Het is aangetoond dat epidurale analgesie leidt tot meer complicaties tijdens de baring. Echter er zijn geen studies bekend die het effect bestuderen van routinematig toepassen… Jaarindex | 28 maart 2017

Effect van wijze van bevallen op seksueel functioneren post partum

In deze cohortstudie vergelijken Italiaanse onderzoekers het effect van wijze van bevallen op het seksueel functioneren een half jaar post partum. Van 132 vrouwen met… Berichten | 14 juli 2016

(Electieve) Inleiding verhoogt kans op keizersnede of vacuümextractie

De laatste jaren lijkt er in Westerse landen een toename te zijn van het percentage baringen dat wordt ingeleid.  Het doel van deze studie was… Berichten | 9 juni 2016

Voorkeur plaats bevalling nullipara beïnvloedt verloop zwangerschap en baring

Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op het verband tussen de geplande plaats van de bevalling bij aanvang van de baring en geboorte uitkomsten en het… Berichten | 10 juli 2015

Inleiding van de baring onder de loep

Dit proefschrift gaat over vrouwen bij wie de zwangerschap gevorderd is tot de aterme periode van 37 tot 42 weken en over serotiene zwangeren (meer… Samenvatting | 1 november 2013