Vroedvrouwelijke wijsheid: de unieke inbreng van de verloskundige

In de rubriek ‘Onderwijs’ schrijven de drie opleidingen verloskunde – AVAG (AmsterdamGroningen), VAR (Rotterdam) en AVM (Maastricht) – om en om over verschillende aspecten van… Samenvatting | 1 september 2014

Gynaecologische maligniteit tijdens de graviditeit

In Nederland is één op de duizend zwangerschappen geassocieerd met een vorm van kanker. De behandeling van deze patiënten vergt een multidisciplinaire aanpak van onder… Samenvatting | 1 september 2014

Navelstrengprolaps in de eerstelijns verloskundige praktijk in Nederland; casuïstiek uit de praktijk

Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in navelstrengprolaps (NSP), opgetreden in de eerstelijns verloskundige praktijk. Cases van NSP werden gerapporteerd door verloskundigen die deelnamen… Samenvatting | 1 mei 2014

Inspectie gaat verloskundige samenwerkingsverbanden onderzoeken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een toetsingskader gemaakt voor het functio­neren van verloskundige samenwerkings­verbanden. Dit toetsingskader is opgesteld aan de hand van de normen,… Samenvatting | 1 maart 2014

Tien vragen over integrale zorg aan de Verloskundige Werkgroep Deventer

Op dit moment zijn in Nederland diverse initiatieven op het gebied van integrale geboortezorg. Tijd om hierover de balans op te maken in een reeks… Samenvatting | 1 maart 2014

VSV’s aan de slag met ontwikkelingen rondom integrale geboortezorg

De VSV­-carrousel trekt sinds september 2013 het land door om VSV’s te informeren over integrale zorg, hechte samenwerking en de financiële en organisatorische consequenties daarvan.… Samenvatting | 1 maart 2014

Samenwerking is samen goede zorg leveren en samen onderzoek doen

Verbetering van de perinatale zorg door betere samenwerking tussen de professionals van de verschillende disciplines door vermeerdering en verspreiding van kennis. Dat is het doel… Samenvatting | 1 januari 2014

Samen onderzoek doen bevalt zó!

De vakgroep Midwifery Science AVM (sinds 2007) vormt een interdisciplinaire groep onderzoekers met expertise in fysiologische verloskunde, geneeskunde, gezondheids-wetenschappen, sociologie, ethiek, psychologie, antropologie, epidemiologie en… Samenvatting | 1 januari 2014

Drang en dwang rond de geboorte

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is onlangs gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de jeugdzorg over ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing, in samenwerking met… Samenvatting | 1 mei 2012

Reducing errors in health care: cost-effectiveness of multidisciplinary team training in obstetric emergencies

Multidisciplinaire obstetrische teamtraining in een medisch simulatiecentrum leidt tot reductie in perinatale en maternale morbiditeit. Bij gebleken effectiviteit zal er een kosten-effectiviteit analyse worden verricht.… Promotie | 1 juni 2009