Hoe kan fysiologische benadering van bevallen worden bevorderd?

Meerdere internationale richtlijnen (WHO, NICE) zijn ontworpen om een fysiologische benadering van bevallen te bevorderen en het routinematig toepassen van klinische interventies terug te dringen.… Samenvatting | 25 januari 2021

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

E-health intervention in women with pregnancy distress: a randomized controlled trial.

During pregnancy, women are at risk for mental health problems: up to 20% present with distress symptoms (depression and/or anxiety). Apart from the adverse effects… Jaarindex | 7 februari 2019

Factoren die een fysiologische bevalling bevorderen

In reactie op de stijging van interventies tijdens de bevalling is er groeiende belangstelling voor het verhogen van het aantal normale bevallingen. Een normale bevalling… Samenvatting | 16 januari 2019

Een muziek App voor vermindering van angst en pijn bij de baring

Baringspijn kan angst veroorzaken. Muziek heeft een bewezen effect op pijn- en angstreductie. De Music Care, een muziek app is hier speciaal voor ontwikkeld en… Samenvatting | 14 november 2018

Psycho-educatie en cognitieve therapie kunnen helpen baringsangst te verminderen

Deze systematische review geeft een overzicht van studies die interventies die vrouwen helpen hun baringsangst (tocofobie) te verlichten. De auteurs selecteerden 19 artikelen over 15… Samenvatting | 3 september 2018

Do’s and don’ts rondom informed consent in de verloskunde (NTOG 2017 #8)

In Nederland is sinds 1995 in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) de plicht tot informeren over en toestemming vragen bij medische handelingen opgenomen. De WGBO stelt… Overige publicatie | 21 juni 2018

Maakt een geboorteplan verschil?

Geboorteplannen zijn geïntroduceerd in de jaren ’70 als communicatiemiddel tussen zwangere vrouwen en hun hulpverleners en worden sinds de jaren ’80 aanbevolen als indicator voor… Samenvatting | 2 februari 2018

Vergelijking Nederland – Engeland: Hoe bevallen laag risico-vrouwen in beide landen?

Het doel van deze studie was om de wijze van bevallen en de inzet van interventies te vergelijken tussen laag risico vrouwen in het zorgsysteem… Samenvatting | 21 november 2017

Strategieën die verloskundigen gebruiken om fysiologie tijdens de baring te faciliteren

In Brits Columbia (Canada) bevallen vrouwen, die gedurende de zwangerschap en baring begeleid worden door een verloskundige, minder vaak per sectio en ondergaan minder interventies… Samenvatting | 13 september 2017