Continue begeleiding tot en met het kraambed

Aune I, Dahlberg U, Ingebrigtsen O et al. Parents’ experiences of midwifery students providing continuity of care. Midwifery, 2012; 28: 432-438 Directe link naar de… Berichten | 28 maart 2013

Geknipt of verknipt

Een episiotomie is de meest frequent toegepaste operatieve ingreep tijdens de baring. Door het inknippen van het perineum ontstaat meer ruimte om het voorliggend foetale… Scriptie | 1 februari 2010

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek (2002)

Vanwege de zorgwekkende situatie in de kraamzorg werd in opdracht van het Ministerie van Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar de kraamzorg. Het… Overige publicatie | 1 januari 2008

Een nieuw beleid bij endometritis post partum?

Moeten (alle) kraamvrouwen met koorts post partum t.g.v. endometritis opgenomen worden om intraveneus antibiotica te krijgen om ernstige complicaties te voorkomen?Literatuuronderzoek Er is 1 onderzoek… Overige publicatie | 19 december 2007

Vroeg of laat: ieder kind is bij vroegsignalering gebaat!

Wat zijn de ervaringen van 4e jaars studenten verloskunde met het signaleren van risicofactoren in de kraamperiode die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling… Scriptie | 29 juni 2007

Zwangerschap en Kraamperiode

In 2003 verscheen de standaard ‘Zwangerschap en Kraamperiode’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze standaard geeft aanbevelingen voor alle huisartsen op het gebied van verloskundige… Overige publicatie | 1 juni 2003