Positieve en negatieve effect van (non) farmacologische pijnstilling.

Adems J, Frawley J, Steel A et al. Use of pharmacological and non-pharmacological labour pain management techniques and their relationship to maternal and infant birth… Berichten | 4 mei 2015

Proefschrift: Vraag naar ruggenprik bij bevalling verdrievoudigd in Nederland

Martine Wassen, 12 december 2014, Universiteit Maastricht, Epidural analgesia during labour: choices and consequences’. Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET… Berichten | 19 maart 2015

Kunstverlossing vermindert kans op tweede zwangerschap

Elvander C, Dahlberg J, Andersson G et al. Mode of delivery and the probability of subsequent childbearing: a population-based register study. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13021… Berichten | 9 februari 2015

Het belang van communicatie rond de partus

Impact of mode of delivery on the birth experience in first-time mothers: a qualitative study, Guittier M-J, Cedraschi C, Jamei N et al. BMC Pregnancy… Berichten | 9 februari 2015

Een patiënt-controleonderzoek in Nederland. Een ‘echte’ of een ‘gedraaide’ hoofdligging: is de bevalling hetzelfde?

Doel: het onderzoeken van de wijze van bevallen bij zwangeren na succesvolle ECV in vergelijking met zwangeren met een kind in spontane hoofdligging. Er werd… Samenvatting | 1 november 2014

Bekkenpijn op de lange termijn: geen verschil na sectio of vaginale baring

Blomquist JL, McDermott K, Handa VL. Pelvic pain and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2014;210:423.e1-6. DOI:10.1016/j.ajog.2014.01.032 Directe link naar de samenvatting van het artikel.… Berichten | 4 september 2014

Invloed seksueel misbruik op verloop van de baring

Nerum H, Halvorsen L, Straume B et al. Different labour outcomes in primiparous women that have been subjected to childhood sexual abuse or rape in… Berichten | 4 juni 2013

Vruchtwaterembolie in Nederland

Stolk KH, Zwart JJ, Schutte J, Van Roosmalen J. Severe maternal morbidity and mortality from amniotic fluid embolism in the Netherlands. Acta Obstet Gynecol Scand.… Berichten | 11 oktober 2012