Episiotomie in een low-risk populatie in Nederland

Een episiotomie is een van de meest verrichte operatieve ingrepen bij vrouwen. In veel landen is de incidentie van episiotomieën afgenomen sinds duidelijk is dat… Samenvatting | 1 mei 2014

Ernstige maternale morbiditeit vergeleken

Samenvatting Doel Vergelijking van ernstige acute maternale morbiditeit tussen geplande thuis- versus geplande poliklinische bevallingen bij laagrisicovrouwen die de bevalling begonnen bij de eerstelijns verloskundige.… Samenvatting | 1 mei 2014

Systematische analyse van calamiteiten in de eerstelijns verloskundige zorg: een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Op 19 februari jongstleden verdedigde Lucie Martijn haar proefschrift over ‘Patiëntveiligheid in de eerstelijns verloskundige zorg’. Zij toonde aan dat de eerstelijns verloskundige zorg over… Samenvatting | 1 april 2014

Referaat- Hoe ervaren verloskundigen onzekerheid tijdens de normale baring?

De toenemende medicalisering van zwangerschap en bevalling baart zorgen. Deze kan vooral bij vrouwen met een laagrisico leiden tot onnodige interventies en de daarmee gepaard… Samenvatting | 1 november 2013

Inspirerende start van de IRIS-studie!

Een gemengd gezelschap van zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden was dinsdag 25 juni jongstleden bijeen voor de kick off van de IRIS-studie. De IUGR… Samenvatting | 1 september 2013

Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study

Lees het volledige oorspronkelijke artikel in BMJ 2013;346:f3263 Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen vrouwen die thuis bevallen, hebben – mits ze niet in een risicogroep… Samenvatting | 17 juni 2013

The Birth Shell for the Second Stage of Labour: A Modern Tool to Support Physiological Birth

De geboorteschelp is een hulpstuk dat tijdens de bevalling gebruikt kan worden om vrouwen te ondersteunen bij een verticale baringshouding. De baringshouding die verkregen wordt… Samenvatting | 1 april 2013

No relationship between fear of childbirth and pregnancy-/delivery-outcome in a low-risk Dutch pregnancy cohort delivering at home or in hospital

The complete article can be found at the site of Informa Healthcare. To examine the relationship of fear of childbirth (FOC), general anxiety and depression… Samenvatting | 1 september 2012

Geplande thuisbevalling vergeleken met geplande ziekenhuisbevalling

In november 2011 publiceerden van der Kooy en collega’s een cohortstudie in Obstetrics & Gynecology naar vroeg neonatale sterfte bij geplande thuisbevalling ten opzichte van… Samenvatting | 1 april 2012

De kennis van gezonde primigravidae over pre- eclampsie en HELLP-syn- droom

Volgens de Nederlandse richtlijnen zouden alle zwangere vrouwen moeten worden voorgelicht over hypertensieve complicaties zoals pre-eclampsie (PE) en HELLP-syndroom (HELLP). In hoeverre deze voorlichting in… Samenvatting | 1 november 2011