Catherine Watson Genna, lactatiekundige en ‘fenomeen’ uit New York

Op uitnodiging van de Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde deelde Catherine Watson Genna, lactatiekundige in de Verenigde Staten, haar kennis met de lactatiekundigen (IBCLC) in Nederland. Als… Samenvatting | 1 april 2012

Lactatie verdient serieuze aandacht

Borstvoeding heeft uit gezondheidsoogpunt de voorkeur boven kunstvoeding. De beleidsdoelen voor lactatie worden echter bij lange na niet gehaald. Eén van de redenen daarvoor is… Samenvatting | 1 maart 2012

Verloskundige ook lactatiedeskundige?

Borstvoeding is de beste voeding voor een baby om van te groeien en zich gezond te ontwikkelen en ook voor moeders is het gezonder om… Scriptie | 1 juni 2007