3D-echo brengt gezicht foetus beter in beeld

Ultrasonography of the fetal face in the second and third trimester of pregnancy, Els de Jong-Pleij, 30 januari 2013, Rijksuniversiteit Groningen Directe link naar het… Berichten | 29 april 2013

Onbedoelde uitslag prenataal onderzoek waardevol

Incidental Findings of Sex Chromosome Aneuploidies in Routine Prenatal Diagnostic Procedures, a qualitative study on the perspectives of parents and professionals, Jacqueline Pieters, 16 januari… Berichten | 28 maart 2013

Promotie Evelien Timmermans

Met de introductie van de combinatietest in 2007, kregen alle zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid tot screening op Down syndroom. De laatste jaren zijn… Promotie | 1 januari 2013

Prenatal screening in twin pregnancies

De screening op aangeboren afwijkingen bij tweelingzwangerschappen is gecompliceerder dan bij eenlingzwangerschap, zo concludeert Ingeborg Linskens in haar proefschrift. Er moet rekening gehouden worden met… Promotie | 6 januari 2011

Proefschrift: Screening op Downsyndroom naar 90%

Arts-onderzoeker Wendy Koster van het UMC Utrecht en het RIVM zocht en vond manieren om de screening op downzwangerschappen te verbeteren. Proefschrift: Innovations in down… Berichten | 2 november 2010

Screening in early pregnancy: more than Down syndrome alone

Esther Wortelboer is in Utrecht gepromoveerd op het thema van prenatale screening. Zij heeft zich gaandeweg haar onderzoek vooral geconcentreerd op de vraag, hoe de… Promotie | 26 oktober 2010

Fetal mRNA in maternal plasma

Het proefschrift van Attie Go leest als een ontdekkingsreis met talloze aftakkingen, tegenslagen en hoogtepunten. Het ultieme doel van deze meerjarige zoektocht was de ontwikkeling… Promotie | 16 december 2009

The target of testing

Prenatale diagnostiek kan uitslagen opleveren die niet speciaal werden gezocht. Hoewel zorgverleners min of meer bekend zijn met dit verschijnsel ontbreken er richtlijnen voor het… Promotie | 27 juni 2006