Worden prenatale angst en depressie herkend in de verloskundige praktijk?

Symptomen van angst en/ of depressie prenataal (SADP) komen bij een op de vijf zwangere vrouwen voor. SADP wordt in de literatuur geassocieerd met onder… Samenvatting | 13 juni 2021

Organisatie verloskundige zorg; de visie van verloskunde studenten

De geboortezorg in Nederland ondergaat een grote verandering richting integrale geboortezorg. Studenten hebben in hun stages veel voorbeelden van samenwerking gezien en zijn de verloskundigen… Samenvatting | 7 juni 2017

Zwanger na fertiliteitsbehandeling: aandacht voor gevoelens belangrijk

In Nederland wordt 4.3% van de vrouwen zwanger na een fertiliteitsbehandeling. Na een succesvol traject wordt deze zwangerschap gezien als normaal en komen zwangeren bij… Samenvatting | 21 april 2017

Beoordeling van verloskundige zorg tijdens de bevalling

Een “minder dan goed” ervaring tijdens de bevalling kan effect hebben op de vroege interactie tussen moeder en kind en significant van invloed zijn op… Samenvatting | 21 april 2017

Waarom vrouwen buiten het zorgsysteem willen bevallen

Deze thematische analyse van 15 studies uit Zweden, de Verenigde Staten, Australië, Canada en Finland onderzoekt de beweegredenen van vrouwen die buiten het geboortezorgsyteem willen… Berichten | 9 juni 2016

Vrouwen geven suggesties om Nederlandse eerstelijnszorg te verbeteren

Deze kwalitatieve studie maakt deel uit van de DELIVER studie naar organisatie, toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnsverloskundige zorg. Daaraan deden 20 Nederlandse praktijken mee… Berichten | 8 april 2016

Complexiteitstheorie helpt veranderingen in geboortezorg te begrijpen

De laatste decennia komt er steeds meer kritiek op de lineaire denkwijze van de positivistische ‘normale wetenschap’ die bewijskracht vooral baseert op experimenten in sterk… Berichten | 7 september 2015

De rol van de huisarts tijdens de zwangerschap

Weinig huisartsen verlenen nog verloskundige zorg. Zij zien echter wel zwangeren op hun spreekuur. Hoe vaak en waarvoor zwangeren bij de huisarts komen, is echter… Samenvatting | 1 september 2014

Voordelen van continue zorg door verloskundigen

Het Nederlands verloskundige systeem kenmerkt zich door onderscheid te maken tussen vrouwen met een laag risico op complicaties waarbij de eerstelijns verloskundige eindverantwoordelijk is voor… Samenvatting | 1 januari 2014

Onderzoek binnen de verloskunde en kraamzorg door TNO

Het team Verloskunde en Kraamzorg van TNO is enthousiast bezig vorm te geven aan een vakgroep Women’s and Family Health. Hierin heeft verloskundig onderzoek een… Samenvatting | 1 januari 2014