Fout negatieve zwangerschapstest bij gevorderde molazwangerschap

We beschrijven de casus van een zeventienjarige patiënte, recent gediagnosticeerd met hyperthyreoïdie, die door de huisarts naar de gynaecoloog werd verwezen in verband met cyclusveranderingen,… Samenvatting | 1 oktober 2014

Tweelingzwangerschap met complete mola hydatidosa: diagnostische valkuil bij bloedverlies in het eerste trimester

Een vitale zwangerschap naast een complete mola hydatidosa komt niet frequent voor. De incidentie wordt beschreven variërend van 1 op 22.000 tot 1 op 100.000… Samenvatting | 1 mei 2013

Een gemelligraviditeit bestaande uit een previagelegen complete mola hydatidosa en co-existente vitale eenling

Een hydatiforme mola wordt gekenmerkt door verschillende mate van trofoblast proliferatie en vesiculaire zwelling van placentaire villi. Er wordt onderscheid gemaakt tussen partiële en complete… Samenvatting | 1 april 2013