Samenwerking is samen goede zorg leveren en samen onderzoek doen.

Verbetering van de perinatale zorg door betere samenwerking tussen de professionals van de verschillende disciplines door vermeerdering en verspreiding van kennis. Dat is het doel… Samenvatting | 1 januari 2014

Samenwerken in de verloskundige keten

Doelstelling: Inzicht krijgen in aantal en aard van de calamiteiten op het gebied van perinatale zorg die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld zijn,… Samenvatting | 1 september 2013

Goed bezochte kick-off Netwerk Geboortezorg

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland organiseerde op dinsdag 14 mei zijn eerste netwerkevenement in Diemen. Alle professionals op het gebied van geboortezorg in Noord-Holland en… Samenvatting | 1 juni 2013

Minder perinatale sterfte door verbeteringen in zorg

Verbeteringen in de geboortezorg zorgen voor een afname in de sterfte rondom de geboorte (perinatale sterfte). Dat concluderen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)… Samenvatting | 1 juni 2013

Digitale dataset PWD voor geboorteketen is klaar

Het moment dat u het PWD in de praktijk gaat gebruiken komt steeds dichterbij: landelijke digitale gegevensuitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en andere ketenpartners. De dataset… Samenvatting | 1 april 2013

De klinisch verloskundige 2.0, een nieuwe beroepsgroep?

‘Wat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden bij de beoordeling of een vrouw wel of geen vaginale bevalling kan hebben na een eerdere sectio?’, ‘Welke zwangere… Samenvatting | 1 februari 2013

Een AMK-melding bij risico-zwangerschappen: De uterus als achterstandswijk

Perinatale sterfte, de som van foetale en vroege neonatale sterfte, is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de perinatale zorg. In vergelijking met de… Samenvatting | 1 december 2012

Van evaluatie naar voorbeeld van implementatie Stage eerstelijns verloskundige zorg voor AIOS-gynaecologie

Eén van de speerpunten van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte betreft ‘Samen verantwoordelijk’. Hieronder wordt verstaan dat alle professionals een netwerk vormen om samen een… Samenvatting | 1 oktober 2012

Verloskundige samenwerkingsverbanden: van lokale koplopers naar landelijke vernieuwing!

Het ministerie van VWs en de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte stimuleren een betere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg. dat heeft geleid tot… Samenvatting | 1 oktober 2012