Glucosecontroles bij de neonaat: effectieve diagnostiek of overbodige zorg? (NTOG 2018 #7)

Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverloskundigenĀ en de tweedelijnszorg of een zwangere metĀ diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met eenĀ dieet, in de eerste lijn… Overige publicatie | 13 december 2018