Oorzaken voor neonataal gewichtsverlies postpartum

Determants of weight changes during the first 96 hours of life in full-term newborns, Fonseca MJ, Severo M, Barros H et al. Birth 41:2 June… Berichten | 13 oktober 2014

Peripartale herpes-simplexinfectie: een levensbedreigende aandoening voor de neonaat

Een infectie met het herpes simplex virus (HSV) kan bij pasgeborenen een levensbedreigende aandoening zijn. Wij beschrijven twee patiënten waarbij een peripartale HSV-infectie leidde tot… Samenvatting | 1 september 2012

Multidiscliplinaire richtlijn borstvoeding

Sinds 2 januari 2012 staat de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding online. De richtlijn doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen.… Samenvatting | 1 april 2012

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Sinds 2 januari 2012 staat de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding online. De richtlijn doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen.… Samenvatting | 1 maart 2012

Vaginale bevalling voor tweelingen in achterhoofdsligging

Rossi AC, Mullin PM, Chmait RH. Neonatal outcomes of twins according to birth order, presentation and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG… Berichten | 1 september 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Kind van de rekening

Interventies tijdens de baring zijn belastend voor moeder en kind, maar ten onrechte niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben. Vanuit dit dilemma zullen artsen waarschijnlijk… Samenvatting | 1 augustus 2011

Effect van aspirine +/- heparine op voorkomen miskraam

Kaandorp SP, Goddijn M, van der Post JAM et al. De Alife studie: aspirine en heparine of alleen aspirine bij vrouwen met herhaalde miskraam. NTOG… Berichten | 6 juli 2011

Harlekijn fenomeen

Een dysmatuur, aterm geboren meisje werd post partum opgenomen in verband met een milde persisterende pulmonale hypertensie, waarvoor behandeling met 100% zuurstof middels ‘continuous positive… Samenvatting | 1 juni 2011

Beleid bij prematuur breken van de vliezen

Melamed N, Ben-Haroush A, Pardo J, et al. Expectant management of preterm premature of membranes: is it all gestational age? American Journal of Obstetrics &… Berichten | 6 mei 2011

Proefschrift: Baby’s halen opgelucht adem na rookverbod

Baby’s van moeders met de minste blootstelling aan sigarettenrook hebben de beste longfunctie en het hoogste geboortegewicht. Marije Koopman Universiteit Utrecht, 13 januari 2011 Paediatric… Berichten | 1 maart 2011