Kwaliteit van counseling over prenatale screening op aangeboren aandoeningen

Onderzoek van Martin et al (2013; uitgevoerd in 2010/2011) en Gitsels et al. (2015) onder cliënten van verloskundigen geeft aanwijzingen dat de kwaliteit van de… Jaarindex | 7 februari 2019

Eerstelijnsverloskundige lijkt positief over NIPT als eerste screening

De eerstelijnsverloskundigen geven aan 85% van de zwangere vrouwen counseling over screening. Dit Nederlandse dwarsdoorsnede onderzoek richt zich op de kennis en attitude van eerstelijnsverloskundigen… Samenvatting | 13 maart 2018

Niet-invasieve prenatale test: gevolgen voor de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het prenatale screeningsbeleid (De ESPRIT-studie)

De opkomst van de niet-invasief prenataal teste (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van… Jaarindex | 28 maart 2017

Attitudes van zwangere vrouwen en hun partners ten aanzien van niet-invasieve prenatale screening (NIPT)

Er is op dit moment veel aandacht voor niet-invasieve prenatale testen (NIPT) voor trisomieën, waaronder downsyndroom, en de mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen. Doel van… Samenvatting | 1 mei 2014

Discussie over de non-invasieve prenatale test (NIPT) voor Nederlandse zwangeren

De non-invasieve prenatale test (NIPT) wordt beschouwd als een revolutie in de prenatale screening. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken besproken, worden… Samenvatting | 1 oktober 2013

Niet-invasieve prenatale testen in Nederland

Niet-invasief prenataal testen (NIPT), DNA onderzoek op foetale DNA-fragmenten die circuleren in het plasma van zwangeren, is een prenatale techniek die al sinds eind jaren… Samenvatting | 1 juli 2013

De maternale bloedtest op foetale trisomie 21, de heili- ge graal binnen handbereik!

In maart van dit jaar was het weer zover. In de verschillende kranten verschenen artikelen over de ontwikkeling van een bloedtest op het downsyndroom en… Samenvatting | 1 december 2011

Bloedtest bij verhoogd risico Down nauwkeurig

Chiu RWK, Akolekar R, Zheng YWL et al. Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study BMJ… Berichten | 6 mei 2011

‘Er is veel nieuws onder de zon’

Op 26 maart j.l vond in het MECC te Maastricht het negende symposium Prenatale Diagnostiek plaats. De titel van deze dag verwoordt de vele nieuwe… Samenvatting | 24 april 2009

Heeft niet-invasieve prenatale diagnostiek de toekomst?

Gerichte, niet-invasieve prenatale diagnostiek is voor sommigeaandoeningen in de nabije toekomst mogelijk. Maar welke obstakelszijn te verwachten bij de invoering daarvan en is het ook… Samenvatting | 17 november 2006