Proefschrift: Zelf grip houden op baringspijn

Management of labour pain in midwifery care. Trudy Klomp 29 april 2015, Radboud Universiteit Nijmegen Promovendus en verloskundige Trudy Klomp deed onderzoek naar de houding… Berichten | 2 juli 2015

Verloskundige samenwerkingsverbanden: acute zorg veiliger, preventie is blijven liggen

In 2010 bracht de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (SZG) het advies ‘Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ uit. Het rapport liet zien… Overige publicatie | 17 juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een meerjarig toezichtonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Onderdeel hiervan was een deelonderzoek naar de… Overige publicatie | 17 juni 2014

Brief NVOG aan minister naar aanleiding van PERISTAT 3

Het bestuur NVOG heeft aan de minister van VWS een brief gestuurd naar aanleiding van Peristat 3 ter voorbereiding op het Algemeen Overleg in de… Samenvatting | 1 oktober 2013

Referaat- Perinatale sterfte in Nederland: de tweede analyse

In 2003 en opnieuw in 2008 werd de Nederlandse verloskunde opgeschrikt door de Peristatcijfers, waaruit bleek dat Nederland zowel in 1999 als in 2004 een… Samenvatting | 1 juni 2013

Verloskundige samenwerkingsverbanden: van lokale koplopers naar landelijke vernieuwing!

Het ministerie van VWs en de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte stimuleren een betere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg. dat heeft geleid tot… Samenvatting | 1 oktober 2012

Over veranderende normen

Verloskundige Marianne Amelink-Verburg promoveerde onlangs op haar proefschrift ‘The role of primary care midwives in the Netherlands’. in dit proefschrift evalueert zij het verloskundige zorgsysteem.… Samenvatting | 1 november 2011

Geboortecentrum versus thuisbevalling

Dahlen H, Jackson M, Schmied V et al. Birth centres and the national maternity services review: Response to consumer demand or compromise? Women and Birth… Berichten | 5 mei 2011

Stelling: de verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid

De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid. De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van… Berichten | 1 maart 2011

Van samen werken naar samenwerken

Van alle kanten wordt beweerd dat een goede of betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen nodig is om de verloskundige zorg te optimaliseren. Morssinkhof J.… Berichten | 1 maart 2011