Dataverzameling IRIS-studie start in maart. De beste stuurlui spreken dezelfde taal!

Een scenario: een zwangere wordt naar het ziekenhuis verwezen omdat de eerstelijnsverloskundige bezorgd is over de groei van haar ongeboren kind. De verloskundige heeft haar… Samenvatting | 1 maart 2014

Inspirerende start van de IRIS-studie!

Een gemengd gezelschap van zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden was dinsdag 25 juni jongstleden bijeen voor de kick off van de IRIS-studie. De IUGR… Samenvatting | 1 september 2013

Wat komt er uit de PAN?

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. NTOG en het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV)… Samenvatting | 1 juni 2013

Standaardecho in het derdetrimest: een goed idee?

De opsporing van intra-uteriene groeivertraging is een belangrijk onderdeel van de prenatale zorg. Groeivertraagde kinderen hebben zowel een verhoogd risico op perinatale morbiditeit en mortaliteit… Samenvatting | 1 juli 2012

“We laten ze gewoon verhongeren!”

Vijftien jaar monnikenwerk zit erin en bij tijden wijle was hij er dicht bij om de handdoekin de ring te gooien, zoveel werk als het… Samenvatting | 1 juni 2010

Zijn de in Nederland gebruikte echografische groeicurven bruikbaar en vergelijkbaar en correct?

Een van de belangrijkste terreinen waarop echoscopisch onderzoek bijdraagt aan de prenatale zorg is bij de controle op de foetale groei door middel van biometrie:… Samenvatting | 1 april 2007

Voelen of zien?

Voldoet de eerste lijns prenatale zorgverlening ten aanzien van foetale groeicontrole, bij de begeleiding van adipeuze zwangeren met een BMI > 30 kg/m2? Scriptie | 8 maart 2002