Reactie op ‘Recht op verloskundige zorg op maat’ (NTOG 2014#1)

In dit tijdschrift zijn recent meerdere bijdragen verschenen met meningen en suggesties over de wijze waarop omgegaan kan worden met wensen die niet overeenkomen met… Samenvatting | 1 maart 2014

Botsende belangen: baas in eigen buik

Al geruime tijd liep de Commissie Gynaecoloog en Maatschappij van de NVOG rond met het idee ‘iets te doen met Shared Decision Making’: een veelbelovende… Samenvatting | 1 februari 2014

Waar een wil is, is een wet…Recht op verloskundige zorg op maat

Een zwangere vrouw zal alles doen wat in haar macht ligt, om vermijdbare schade aan haar nog ongeboren kind en pasgeboren kind te voorkomen. Dit… Samenvatting | 1 februari 2014

Zwangeren willen zorg in de buurt en keuzevrijheid waar te bevallen

TNS NIPO heeft op verzoek van de KNOV eind december 2013 onderzoek gedaan onder 341 zwangeren en pas bevallen vrouwen naar de beoordeling van de… Samenvatting | 1 januari 2014

Reactie op basis van inzicht in patiëntgerichte communicatie

In het artikel van dr. Duijst en collegae wordt gesteld [zie artikel hiervoor, red.] dat het artsen ontbreekt aan middelen om preventief te handelen indien… Samenvatting | 1 november 2013

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013

Wat vindt en wil de patiënt?

Elk mens, dus ook elke patiënt en elke arts, is uniek. Dat maakt zorg per definitie ingewikkeld, want er is zelden één beste oplossing voor… Samenvatting | 1 december 2012

Kwaliteit van verloskundige zorg zoals ervaren door niet-westerse zwangeren in de regio Nijmegen

Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in perinatale sterfte waarbij met name niet-westerse vrouwen in de grote steden tot de risicogroep behoren. Eerder onderzoek suggereert… Samenvatting | 1 november 2012

Perspectief van verloskundigen en cliënten op deelname aan verloskundig onderzoek in een nationaal netwerk

De Nederlandse verloskunde heeft sterke behoefte aan onderbouwing van het verloskundig handelen en daar is onderzoek voor nodig waarbij structureel eerste- en tweedelijns verloskundigen betrokken… Samenvatting | 1 juli 2012

“No pain, No gain ?!”

Sinds de jaren negentig is in Nederland een stijgende trend zichtbaar in verwijzingen tijdens de baring met als indicatie “noodzaak tot sedatie” en “verzoek om… Scriptie | 16 december 2011