De impact van verwijzen

Tijdens zwangerschap en geboorte komen cliënten regelmatig in aanraking met verwijzing naar andere zorgverleners. Verwijzingen kunnen leiden tot ontevredenheid met zorg. Deze Nederlandse kwalitatieve studie… Samenvatting | 27 november 2017

Veilige eerstelijns verloskunde

In het Nederlands verloskundig systeem dient adequate risicoselectie ervoor te zorgen dat de bevalling na een gezonde zwangerschap veilig in de eerste lijn kan plaatsvinden. Onvoldoende… Jaarindex | 28 maart 2017

Thuisbevalling riskanter in arm gezin?

Perinatale sterfte in de eerste lijn blijft een reden tot debat. In deze studie werden econometrische analyses toegepast om oorzakelijk verband te evalueren tussen de… Berichten | 14 juli 2016

Integratie van zorg tijdens de baring: de INCAS-studie

Samenvatting Het percentage verwijzingen van de eerste- naar de tweedelijns zorg tijdens de baring is in Nederland in de afgelopen jaren flink gestegen. De meeste… Samenvatting | 1 maart 2014

Integratie van zorg tijdens de baring: de INCAS-studie

Het percentage verwijzing van de eerste- naar de tweedelijns zorg tijdens de baring in Nederland is in de afgelopen jaren flink gestegen. De meeste verwijzingen… Samenvatting | 1 maart 2014

Verbetert de SBAR-methode de overdracht en de samenwerking?

Onderzoeken van het effect van invoering van de SBAR-methode voor overdracht in het VSV UtrechtZuid e.o. Voor en na implementatie van de SBAR-methode vulden zorgverleners… Samenvatting | 1 maart 2014

Over veranderende normen

Verloskundige Marianne Amelink-Verburg promoveerde onlangs op haar proefschrift ‘The role of primary care midwives in the Netherlands’. in dit proefschrift evalueert zij het verloskundige zorgsysteem.… Samenvatting | 1 november 2011

Tijdige opsporing en verwijzing bij hypertensieve aandoeningen

Goede risicoselectie, voorlichting en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de nieuwe KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en postpartumperiode’. Verloskundigen krijgen met deze standaard… Samenvatting | 1 april 2011