MEOWS, een hulpmiddel om maternale sterfte te voorkomen Modified Early Obstetric Warning System

Samenvatting De MEOWS (Modified Early Obstetric Warning System) is een obstetriespecifiek systeem waarbij de vitale parameters geregistreerd worden. Door vroegtijdige herkenning van alarmsignalen, is de… Samenvatting | 1 juli 2014

Systematische analyse van calamiteiten in de eerstelijns verloskundige zorg: een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Op 19 februari jongstleden verdedigde Lucie Martijn haar proefschrift over ‘Patiëntveiligheid in de eerstelijns verloskundige zorg’. Zij toonde aan dat de eerstelijns verloskundige zorg over… Samenvatting | 1 april 2014

De balans tussen kennis en privacybescherming. Centrale dataregistratie essentieel voor evaluatie medisch handelen

Door technische vooruitgang ontstaan in toenemende mate mogelijkheden om databestanden met patiëntgebonden informatie aan elkaar te koppelen. Dit geeft vaak waardevolle informatie over de effectiviteit… Samenvatting | 1 december 2013

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013

Spoedsituaties train je met je team

Interview met Guid Oei over het belang van simulatietrainingen:Als het aan gynaecoloog Guid Oei ligt, volgen gynaecologen elk jaar minstens 1 simulatietraining,samen met hun regionale… Samenvatting | 19 februari 2013

Hoge babysterfte niet door thuis – bevalling

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen een hoge perinatale sterfte. De politiek en het veld vinden deze slechte Nederlands positie onacceptabel en hebben… Samenvatting | 1 december 2010

Zorg over de grens

In het Medisch Contact van augustus jongstleden schetsen professor Kremer (UMC St Radboud) et al., de keerzijde van vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland. Aanjager van deze… Berichten | 28 november 2007

Uitkomsten van geplande thuisbevalling geleid door verloskundigen in Noord-Amerika

Dat thuis bevallen een veilige optie is voor vrouwen met een laag risico zwangerschap is inmiddels door een overvloed aan bewijs aangetoond. Toch blijft de… Samenvatting | 1 september 2005

Onrust over Antacida

Het Pharmaceutisch Weekblad drong onlangs aan op herziening van de medicamenteuze adviezen bij zuurbranden tijdens de zwangerschap,omdat aan de veiligheid van aluminiumbevattende antacida wordt getwijfeld.… Samenvatting | 1 december 2004