Routinematige groei-echo’s in het derde trimester lijken niet kosteneffectief

De derde trimester groei-echo wordt steeds vaker routinematig uitgevoerd om te screenen op foetale groeirestrictie, hoewel daar nog geen bewijs van kosteneffectiviteit voor is. De… Samenvatting | 28 juni 2022

Geboorte uitkomsten en plaats van bevalling in hoge inkomenslanden

In deze literatuurstudie is gekeken naar de relatie tussen geplande plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum of ziekenhuis) en geboorte uitkomsten van gezonde vrouwen in… Samenvatting | 18 februari 2019

Fertiliteitsbehandelingen leiden tot meer obstetrische complicaties

Er is steeds meer bewijs dat fertiliteitsbehandelingen (ART: ‘assisted reproductive technologies’) leiden tot meer zwangerschaps- en perinatale complicaties. Dit geldt vooral voor ‘high tech’-behandelingen met… Samenvatting | 19 februari 2017

Centrale CTG-monitoring draagt niet bij aan betere uitkomsten

Veel ziekenhuizen gebruiken centrale foetale monitoring (CFM) van CTGs vanuit de gedachte dat meer toezicht tot betere uitkomsten leidt, terwijl daar eigenlijk geen bewijs voor… Berichten | 12 september 2016

Geplande thuisbevalling vergeleken met geplande ziekenhuisbevalling

In november 2011 publiceerden van der Kooy en collega’s een cohortstudie in Obstetrics & Gynecology naar vroeg neonatale sterfte bij geplande thuisbevalling ten opzichte van… Samenvatting | 1 april 2012

Zwangerschapsuitkomsten en zorgbehoeften bij asielzoeksters

Onder asielzoeksters in Nederland is de maternale mortaliteit een veel hoger dan in de algemene bevolking, zo vonden wij bij eerder onderzoek naar sterfte en… Samenvatting | 1 december 2010

Zo vader zo baby?

Wat dragen vaders bij aan perinatale uit -komsten? In vergelijking tot de hoeveelheidstudies die er naar maternale invloeden is uit-gevoerd, is deze vraag amper aan… Samenvatting | 1 oktober 2010

Iedere slechte uitkomst verdient een audit!

De audit als methode voor de verbetering vande verloskundige zorg staat volop in debelangstelling (Van Diem et al, 2008; Waelputet al, 2008). Niet alleen gevallen… Samenvatting | 1 juli 2009

Perinatale uitkomsten in de vier grote steden en de prachtwijken in Nederland

Het verband tussen woonwijk, etniciteit en ongunstige perinatale uitkomsten analyseren bij zwangeren in de 4 grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht; G4) en… Samenvatting | 13 december 2008

Intermitterende Auscultatie. Is een luisterend oor genoeg?

Leidt intermitterende auscultatie (IA) van foetale hartactie tijdens de ontsluiting bij laag risico zwangerschappen tot slechtere perinatale uitkomsten dan routine continue CTG bewaking (CTG) van… Scriptie | 1 juni 2006