Betekenen vroege tweede trimester groeirestricties hoog-risico zwangerschappen?

Deze Amerikaanse retrospectieve cohortstudie onderzoekt het verband tussen vroege intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) en perinatale uitkomsten. IUGR is een van de zogenaamde ‘big five’ risicofactoren voor… Samenvatting | 14 februari 2018

Landelijke evaluatie geboortecentra

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen jaren zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend… Jaarindex | 28 maart 2017

Risicofactoren voor perinatale sterfte en vroeggeboorte; met speciale aandacht voor regionale en etnische verschillen.

De aanleiding van het onderzoek was de discussie over de invloed van het verschil in registratie van perinatale sterfte in de landen van Europa op de… Jaarindex | 28 maart 2017

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om te… Jaarindex | 28 maart 2017

De haalbaarheid, betrouwbaarheid en prognostische validiteit van een nieuw prenatale risico score kaart: de Rotterdam Reproductive Risk Reduction (R4U).

De perinatale sterfte in Nederland is hoog in vergelijking met de andere Europese landen(9‰). In Rotterdam is de perinatale sterfte hoger dan het landelijk gemiddelde: 11,4‰,… Jaarindex | 28 maart 2017

Implementatie van een kosteneffectieve strategie om neonatale infectie door groep B-hemolytische streptokokken te voorkomen

Een infectie bij de pasgeborene tijdens de geboorte of binnen de eerste week door groep B streptokokken (EOGBS) komt voor bij ongeveer twee tot drie… Jaarindex | 28 maart 2017

Ook in Canada is thuis bevallen een veilige keuze

Deze Canadese studie in de provincie Ontario vergelijkt de uitkomsten tussen een geplande thuisbevalling en een geplande ziekenhuisbevalling van laagrisico zwangeren onder zorg van een… Berichten | 8 april 2016

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Naar een effectievere perinatale audit

Wat ging er goed? Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de perinatale audit vorm te geven. Zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) waren… Samenvatting | 2 september 2014

A terme sterfte 2010-2012: Perinatale audit op koers

Lagere babysterfte door gezamenlijke toetsing van verloskundige zorg Intercollegiale toetsing van elk sterfgeval rond de geboorte, door de belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg, leidt… Overige publicatie | 19 juni 2014

Altijd een kind te kort

Vorig jaar april verscheen het eerste Nederlandse handboek over zwangerschap na babysterfte. Dit boek heeft de toepasselijke en ontroerende titel ‘Altijd een kind te kort’… Samenvatting | 1 mei 2014