Landelijke evaluatie geboortecentra

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen tijd zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend is… Jaarindex | 28 maart 2017

Risicofactoren voor perinatale sterfte; met speciale aandacht voor regionale en etnische verschillen.

De aanleiding van het onderzoek was de discussie over de invloed van het verschil in registratie van perinatale sterfte in de landen van Europa op de… Jaarindex | 28 maart 2017

Ook in Canada is thuis bevallen een veilige keuze

Deze Canadese studie in de provincie Ontario vergelijkt de uitkomsten tussen een geplande thuisbevalling en een geplande ziekenhuisbevalling van laagrisico zwangeren onder zorg van een… Berichten | 8 april 2016

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Naar een effectievere perinatale audit

Wat ging er goed? Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de perinatale audit vorm te geven. Zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) waren… Samenvatting | 2 september 2014

A terme sterfte 2010-2012: Perinatale audit op koers

Lagere babysterfte door gezamenlijke toetsing van verloskundige zorg Intercollegiale toetsing van elk sterfgeval rond de geboorte, door de belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg, leidt… Overige publicatie | 19 juni 2014

Altijd een kind te kort

Vorig jaar april verscheen het eerste Nederlandse handboek over zwangerschap na babysterfte. Dit boek heeft de toepasselijke en ontroerende titel ‘Altijd een kind te kort’… Samenvatting | 1 mei 2014

SGA en perinatale sterfte bij aterme kinderen: resultaten uit de landelijke perinatale audit

Een kwart van de aterme perinatale sterfte betreft SGA (<p10) kinderen. Slechts een kwart van deze kinderen wordt tijdens de zwangerschap opgespoord. Bij de niet… Samenvatting | 1 april 2014

The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de… Jaarindex | 2 februari 2014

Perisur: ontwikkelen en implementeren van interventies om de perinatale morbiditeit en mortaliteit in Suriname terug te dringen

In Suriname overlijden jaarlijks 25 op de 1.000 pasgeborenen in de perinatale periode, zo blijkt uit de eerste resultaten van het Prospectief Onderzoek naar de… Jaarindex | 2 februari 2014

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om… Jaarindex | 2 februari 2014