Reintegratie van verloskundigen na persoonlijk perinataal verlies

Binnen de geboortezorg werken voornamelijk vrouwen en veel van hen raken tijdens hun loopbaan zwanger of krijgen kinderen. Net zoals andere vrouwen, kunnen zij persoonlijk… Samenvatting | 11 juli 2021

Oorzaken en substandaard zorgfactoren bij perinatale sterfte boven 41 weken

Postterme zwangerschappen worden geassocieerd met negatieve perinatale uitkomsten. De onderzoeksgroep van de INDEX-studie evalueerde het moment van overlijden in de a terme periode (37+0 t/m… Samenvatting | 1 april 2019

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Cliëntervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de geboortezorg. In Nederland worden zwangere en pas bevallen vrouwen begeleidt door verschillende zorgverleners. De cliënt wordt overgedragen naar… Jaarindex | 1 februari 2019

Betekenen vroege tweede trimester groeirestricties hoog-risico zwangerschappen?

Deze Amerikaanse retrospectieve cohortstudie onderzoekt het verband tussen vroege intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) en perinatale uitkomsten. IUGR is een van de zogenaamde ‘big five’ risicofactoren voor… Samenvatting | 14 februari 2018

Veilige eerstelijns verloskunde

In het Nederlands verloskundig systeem dient adequate risicoselectie ervoor te zorgen dat de bevalling na een gezonde zwangerschap veilig in de eerste lijn kan plaatsvinden. Onvoldoende… Jaarindex | 28 maart 2017

Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

In een eerder ZonMw-project genaamd IMPACT is de perinatale audit geïntroduceerd in Noord Nederland. De halfjaarlijkse perinatale audit is inmiddels ingebed in de praktijk van de… Jaarindex | 28 maart 2017

The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de eerste… Jaarindex | 28 maart 2017

De haalbaarheid, betrouwbaarheid en prognostische validiteit van een nieuw prenatale risico score kaart: de Rotterdam Reproductive Risk Reduction (R4U).

De perinatale sterfte in Nederland is hoog in vergelijking met de andere Europese landen(9‰). In Rotterdam is de perinatale sterfte hoger dan het landelijk gemiddelde: 11,4‰,… Jaarindex | 28 maart 2017

Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT-studie)

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan… Jaarindex | 28 maart 2017

Ook in Canada is thuis bevallen een veilige keuze

Deze Canadese studie in de provincie Ontario vergelijkt de uitkomsten tussen een geplande thuisbevalling en een geplande ziekenhuisbevalling van laagrisico zwangeren onder zorg van een… Berichten | 8 april 2016