Verlengt een pessarium de zwangerschapsduur bij vrouwen die niet zijn bevallen na een opname vanwege dreigende partus prematurus: Apostel-VI studie

Van de zwangeren die worden opgenomen met een dreigende partus prematurus zal 70-95 procent tijdens de eerste opname niet bevallen. Het risico op partus prematurus gedurende… Jaarindex | 28 maart 2017

Pessarium of Cerclage ter preventie van vroeggeboorte bij zwangere vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis en een verkorte cervixlengte: PC Studie

Vroeggeboorte, geboorte <37 weken zwangerschapsduur, komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Zwangeren met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis hebben een hoger risico… Jaarindex | 28 maart 2017

Pessarium of Progesteron ter Preventie van partus Prematurus bij vrouwen met een korte cervixlengte: QuadrupleP-studie

Partus prematurus komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Dit percentage loopt zelfs op tot 50% bij meerling zwangerschappen. Partus prematurus is geassocieerd… Jaarindex | 28 maart 2017

Screening en preventie van vroeggeboorte: Cervixlengtemeting, bij wie en wanneer? (NTOG 2016#1)

Vroeggeboorte is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Een echoscopisch gemeten korte cervix is een belangrijke voorspeller van vroeggeboorte. Een… Samenvatting | 14 maart 2016

Pessarium ter voorkoming van vroeggeboorte en toevoegen chirurgische debulking aan chemotherapie

Deze maand weer een update van Nederlands onderzoek. In de onlangs afgeronde ProTWIN studie is onderzocht of het profylactisch gebruik van een Arabinpessarium bij vrouwen… Samenvatting | 1 januari 2013