Ernstige maternale morbiditeit vergeleken

Samenvatting Doel Vergelijking van ernstige acute maternale morbiditeit tussen geplande thuis- versus geplande poliklinische bevallingen bij laagrisicovrouwen die de bevalling begonnen bij de eerstelijns verloskundige.… Samenvatting | 1 mei 2014

De opkomst van geboortecentra en hun rol in de zorg

ACHTERGROND Thuis bevallen is in Nederland altijd de gewoonste zaak van de wereld geweest. Pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw konden vrouwen… Samenvatting | 20 juni 2013

Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study

Lees het volledige oorspronkelijke artikel in BMJ 2013;346:f3263 Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen vrouwen die thuis bevallen, hebben – mits ze niet in een risicogroep… Samenvatting | 17 juni 2013

De stelling: wel of niet een eigen bijdrage voor poliklinische bevalling

De stelling in de afgelopen periode luidde: De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling voor vrouwen met een laag risico op complicaties, zou moeten worden… Berichten | 8 juli 2011

Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Transmuraal Zorgcentrum Voortplanting Maastricht (academisch ziekenhuis Maastricht, Academie Verloskunde Maastricht, Groene Kruis Domicura en de verloskundigen en huisartsen regio… Promotie | 3 juli 2007