Werkgerelateerde posttraumatische stress onder gynaecologen

Uit eerder onderzoek blijken burn-out en werkgerelateerde stress regelmatig voor te komen bij gynaecologen en obstetrici. Dit Britse onderzoek exploreert de werkgerelateerde traumatische gebeurtenissen in… Samenvatting | 31 augustus 2020

Traumatische bevalling verandert vrouw voor altijd

Fenech G, Thomson G. Tormented by ghosts from their past: A meta-synthesis to explore the psychosocial implications of a traumatic birth on maternal well-being. Midwifery… Berichten | 3 juni 2014

Fathers with PTSD and depression in pregnancies complicated by preterm preeclampsia or PPROM

Een depressie treft ongeveer 12% van de vrouwen tijdens hun zwangerschap en 7% na de bevalling, terwijl een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) na een bevalling optreedt… Samenvatting | 1 juli 2013

Posttraumatic stress following pregnancy and childbirth

Posttraumatische stress stoornis (PTSS) na de bevalling komt voor bij 1 procent van de vrouwen die in Nederland bevallen, liet een onderzoek onder 428 vrouwen… Promotie | 26 juni 2013

Behandeling van traumatische verloskundige ervaringen met eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Tussen één en drie procent van de vrouwen in westerse landen ervaart na de baring ernstige psychische klachten als gevolg van hun bevallingservaring, waarmee zij… Samenvatting | 1 mei 2013

Posttraumatische stressstoornis na één op de honderd bevallingen

Stramrood CA, Paarlberg KM, Huis In ‘t Veld EM et al. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom Obstet Gynaecol 2011;32:88-97… Berichten | 10 februari 2012

Het prijskaartje van empathie

Vrouwen stellen persoonlijke begeleiding en een hoge mate van betrokkenheid van hun verloskundige op prijs. Maar een hoge mate van empathische identifi catie met de… Berichten | 2 juni 2010